ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A LÉKAŘSKÁ UPOZORNĚNÍ

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEPOSKYTUJÍ LÉKAŘSKÉ PORADENSTVÍ

Informace, mimo jiné včetně textu, grafiky, obrázků a dalších materiálů obsažených na našich webových stránkách, sociálních médiích, e-mailovém marketingu, obalových materiálech, příručkách, zprávách od našeho týmu podpory nebo jakémkoli jiném médiu, jehož prostřednictvím naše společnost působí, mají pouze informativní charakter. Tyto informace neposkytují žádné záruky a nenesou žádnou odpovědnost za správnost informací, které se mohou změnit bez předchozího upozornění. Žádný materiál není určen jako náhrada odborného lékařského a stomatologického poradenství, diagnostiky nebo léčby. Vždy se obraťte na svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče s jakýmikoli otázkami týkajícími se jakéhokoli stavu nebo léčby a před zahájením nového zdravotního režimu a nikdy neberte v úvahu odbornou lékařskou radu nebo s jejím vyhledáním otálejte kvůli něčemu, co jste si přečetli na těchto webových stránkách, v našich sociálních médiích, ve zprávách našeho týmu podpory nebo v jakémkoli jiném online nebo fyzickém médiu.

UPOZORNĚNÍ pro produkt SpiArovnej

Tento výrobek by měl být používán pouze pod dohledem licencovaného zubního lékaře.

Navštivte kvalifikovaného odborníka, abyste se ujistili, že máte zdravé zuby, sklovinu, dásně a vše v pořádku před i během používání. Zajistí, abyste produkt používali efektivně a bezpečně po celou dobu jeho používání.

SpiArovnej se používá pro mírné až středně těžké posunutí zubů, nikoli pro těžké deformace a stavy.

Před použitím našich pomůcek se poraďte s licencovaným zubním lékařem nebo ortodontistou. Poskytujeme výrobek, nikoli léčebný plán, takže neneseme žádnou odpovědnost za případné komplikace. Pokud se rozhodnete používat jej bez odborného dohledu, budete jej používat podle vlastního uvážení. Když se na nás obrátíte a pokud vám dáme nějaké rady, neberte je jako samozřejmost, protože za poskytování rad neneseme žádnou odpovědnost.

Po celou dobu léčby dodržujte pravidelné návštěvy u kvalifikovaného zubního lékaře, abyste se vyhnuli negativním vedlejším účinkům, jako je nadměrné slinění, nežádoucí výsledky vyrovnání, podráždění dásní, puchýře a vředy v ústech, poškození zubů a kořenů, potíže s dýcháním a dušením, TMJ nebo jiné problémy.

Tento přístroj vás bude nutit dýchat nosem a nebudete moci dýchat ústy. Nedoporučuje se tedy používat osobám s astmatem, potížemi s dýcháním nosem, srdečními potížemi, ucpaným nosem, rizikem zvracení nebo při užívání alkoholu či sedativ a osobám, které nejsou schopny samy odstranit pásku, a dalším. I když mohou být rovnátka SpiArovnej užitečná při léčbě mírné spánkové apnoe, je třeba být obezřetný. Obstrukční spánková apnoe může být nebezpečná, pokud se SpiArovnej používá nevhodně, proto je velmi důležité se před použitím SpiArovnej poradit s lékařem, zejména pro tento účel, ale i pro všechna ostatní použití.

Doba nošení a fáze:
Je důležité si uvědomit, že doporučená denní doba nošení a období jednotlivých fází je nejběžnějším plánem používání, skutečná doba nošení a období se mohou lišit v závislosti na individuálních potřebách. Stomatologický odborník vám může poskytnout návod na nejefektivnější dobu nošení pro každý aparát na základě vašeho konkrétního stavu.

Pro rodiče a opatrovníky nezletilých nebo uživatelů se zvláštními potřebami:
Pokud se předpokládá, že uživatelem produktu je nezletilá osoba (uživatel mladší 18 let nebo věk nezletilého podle místních zákonů) nebo uživatel s mentálním nebo fyzickým postižením, může odpovědnost za používání SpiArovnej uživatelem připadnout rodičům nebo zákonným opatrovníkům, zubnímu lékaři nebo oběma, v závislosti na místních zákonech.