Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Společnost: Pistacioo s.r.o.
Sídlo: Roháčova 145/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha
IČ: 09622501
DIČ: CZ09622501
Telefon: +420 735 160 275
E-mail: podpora@mident.cz
Kontaktní adresa: Sedlákova 965, 674 01 Třebíč

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Kupující bere na vědomí, že správce zpracovává jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), pro následující účely:

 • Plnění a realizace objednávek, včetně vyskladnění a doručení zboží.
 • Plnění kupních smluv, včetně řešení reklamací a práv z vadného plnění.
 • Zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit.
 • Vedení a správa zákaznických účtů.
 • Bezpečnost služeb a webových stránek.
 • Optimalizace, zlepšení kvality a rozšíření služeb.
 • Vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a plnění dalších povinností ze smluv.
 • Plnění právních povinností správce, včetně účetnictví, daní a jiných předpisů.

Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě jména, příjmení, adresy, e-mailu a telefonního čísla. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR), oprávněný zájem správce (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a plnění právních povinností (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ/PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje kupujícího mohou být poskytnuty:

 • Smluvnímu dopravci pro účely doručení zboží.
 • Provozovateli portálu Heureka.cz pro generování a zasílání dotazníků spokojenosti.
 • Vydavateli platební karty pro analýzu rizik transakcí (TRA).
 • Ostatním oprávněným zpracovatelům pro plnění smluvních a právních povinností.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou uloženy po dobu potřebnou ke splnění smlouvy a záruční doby (24 měsíců), a po dobu vyžadovanou právními předpisy pro účetní a daňové účely (až 10 let).

PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Kupující má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a vznést námitku proti zpracování. Informace o přijatých opatřeních jsou poskytnuty do 15 dnů od žádosti.

JAK POŽÁDAT O VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující může požádat o vymazání osobních údajů prostřednictvím e-mailu na adresu podpora@mident.cz nebo telefonicky na čísle +420 735 160 275.

V případě otázek nebo nesrovnalostí může kupující kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.